SODA

En analytisk metod för utredning av kapacitet vid signalprojektering

Ekman, Jan and Kreuger, Per (2003) En analytisk metod för utredning av kapacitet vid signalprojektering. [SICS Report]

[img]
Preview
PDF
554Kb
[img]Postscript
357Kb

Abstract

Detta är slutrapporten till projektet "Beslutsstöd för utredning av kapacitetsfrågor vid signalprojektering," utfört av SICS AB under perioden januari 2002 - mars 2003 och finansierat av Banverkets FoU-program. Rapporten beskriver en metod att beräkna kapacitet, där kapacitet avser antalet tåg som per tidsenhet går att framföra genom ett spårområde. Metoden beräknar minsta tiden för en upprepning hos en periodiskt upprepad trafik. I rapporten införs begreppen fri väg och trafikering för att resonera om kapacitet. Dessa begrepp är centrala för metoden och delar upp beräkningen i två delar. Den ena delen utgörs av framtagandet av värden som hör samman med de införda begreppen, från data om bland annat fordon och infrastruktur. Beräkningen av kapacitet från dessa värden utgör den andra delen. Rapporten ger en detaljerad beskrivning av hur man går till väga för att använda metoden, bevis av det grafteoretiska påstående som metoden baseras på och uppskattning av metodens beräkningskomplexitet. Rapporten innehåller också en diskussion kring vad utredning av kapacitet innebär, resonemang kring målet med ett visst kapacitetskrav och förslag på hur kapacitet kravställs. Vid signalprojektering kan metoden användas både till snabba ungefärliga och till noggranna uppskattningar av kapacitet. Lämpliga sätt att använda metoden är att jämföra olika sätt att placera signaler, jämföra ett antal trafiklösningar på en bangård och att jämföra olika val av mötesstationer på en enkelspårssträcka.

Item Type:SICS Report
Additional Information:Report is written in Swedish.
Uncontrolled Keywords:järnvägskapacitet, fri väg, trafikering, max-plus algebra, signalprojektering
ID Code:2323
Deposited By:Vicki Carleson
Deposited On:29 Oct 2007
Last Modified:13 Dec 2011 15:52

Repository Staff Only: item control page