SODA

CLOCKWISE – Smarta lösningar till stöd för energieffektiva beteenden Slutrapport för forskningsprojekt 24, CERBOF 2:2 Beteende, processer och styrmedel

Katzeff, Cecilia and Nyblom, Åsa and Öhman, Christina and Sjögren, Jan-Ulric and Andersson, Jonas (2009) CLOCKWISE – Smarta lösningar till stöd för energieffektiva beteenden Slutrapport för forskningsprojekt 24, CERBOF 2:2 Beteende, processer och styrmedel. Energimyndigheten.

[img]
Preview
PDF (Final report) - Published Version
910Kb

Abstract

Människans beteende spelar en avgörande roll vid energibesparing och energieffektivisering. Interaktiv teknik har potential att visualisera energi och därmed göra användningen mera begriplig för gemene man. I projektet CLOCKWISE utrustades hushåll under en period med en prototyp, Energy Aware Clock, som ger en grafisk återgivning av hushållselen i realtid. Studien syftade till att undersöka prototypens inverkan på beteende både kvalitativt och kvantitativt. Teman för den kvalitativa studien var användningsmönster, medvetenhet om användningen av el samt nyttogörandet av återkoppling (feedback). I den kvantitativa delen har olika eldata och inomhustemperaturer loggats med fokus på minskning och temperatur variationer. Resultaten visar att hushållen har lärt sig om sin normala vardagsanvändning av el och de har upptäckt och kartlagt utrustning som drar mycket el. Under de tre månadernas testperiod har två tydliga faser identifierats, den första upptäckande och den andra bekräftande. Resultat från mätningar, projektets kvantitativa del, visar på hög komplexitet med många osäkerhetsfaktorer och gör det svårt att sammanfatta några säkra slutsatser. Trots rådande osäkerheter i underlaget finns indikationer på att de deltagande hushållen reducerat användningen av hushållsel med upp till ca 10%. Inomhustemperaturerna har inte påverkats under projektets gång. En koppling till utomhustemperaturen vid snabba förändringar kan dock iakttagas.

Item Type:Other
ID Code:3860
Deposited By:Jonas Andersson
Deposited On:15 Mar 2010 10:50
Last Modified:15 Mar 2010 10:50

Repository Staff Only: item control page