SODA

Kapacitetsutnyttjande på järnvägen år 2030

Aronsson, Martin and Joborn, Martin and Danielsson, Per (2015) Kapacitetsutnyttjande på järnvägen år 2030. [SICS Report]

[img]
Preview
PDF
2199Kb

Abstract

I denna rapport estimeras den belastning som kan uppstå på Sveriges järnvägssystem år 2030 om tillväxten för godstransporter blir som prognoser förutspår. Hänsyn har tagits till de kända planerade utbyggnaderna av infrastrukturen. Resultaten visar att det på delar av nätet kommer att bli mycket hög belastning – högre belastning än vad som idag anses hanterbart. Det gäller speciellt Södra Stambanan. På Västra Stambanan och den enkelspåriga delen av Godsstråket genom Bergslagen nås också ett mycket högt belastningsläge. Passagerartrafiken har i denna studie antagits vara konstant, dvs passagerartrafiken 2030 antas ha samma omfattning som 2010. Detta gör att skattningen av belastningen kan betraktas som konservativ, eftersom även persontrafiken förutspås att öka fram till 2030. Rapporten är slutrapport från projekt ”KLIPS – Klimat på spåret”.

Item Type:SICS Report
ID Code:5838
Deposited By:Vicki Carleson
Deposited On:26 May 2015 16:40
Last Modified:08 Jun 2015 11:00

Repository Staff Only: item control page