SODA

Teknisk slutrapport för FLTP - Framtidens LeveransTågplaneProcess

Gestrelius, Sara and Aronsson, Martin (2017) Teknisk slutrapport för FLTP - Framtidens LeveransTågplaneProcess. [SICS Report]

[img]
Preview
PDF - Published Version
3524Kb

Abstract

Slutrapporten sammanfattar arbetet som gjorts i projektet FLTP-Framtidens LeveransTågplaneProcess. FLTP har utförts av RISE SICS AB på uppdrag av Trafikverket under åren 2014-2016. Syftet med projektet har varit att undersöka planeringsmetoder för att ta fram leveransåtagande i en tänkt framtida långtidsprocess när Successiv Planering är fullt genomfört. Projektet har tagit fram ett planeringskoncept där alla kördagars individuella trafiksituation beaktas, och matematiska modeller och heuristiker som kan stödja den föreslagna planeringsmetoden har utformats och testats. Rapporten presenterar övergripande de metoder, resultat och slutsatser som projektet levererat, och ger också sammanhang till projektets övriga publikationer. Slutrapporten presenterar även i stora drag de mål som projektet satte upp, samt till vilken grad dessa har uppfyllts.

Item Type:SICS Report
ID Code:6131
Deposited By:Sara Gestrelius
Deposited On:21 Apr 2017 15:20
Last Modified:21 Apr 2017 15:20

Repository Staff Only: item control page